Home > Suroboyoan > Semongko

Semongko


Bunali lagi pusing soale kebon semongkone ben bengi dijarahi wong,

padahal lagi wayahe panen.

Wis diakali macem-macem sik pancet ae akeh sing ilang.

Jarene wong sing nyolong iku Wonokairun, tapi Bunali gak wani nangkep.

Akhire Bunali nemokno cara cik malinge kapok.

Sore-sore sak durunge mulih, Bunali masang papan peringatan sing onok

tulisane ngene, “Awas !!! Ati-ati lek arep nyolong. Salah siji

semongkoku iki wis tak suntik racun”

Mari ngitung semongkone sing mateng, kabeh onok limolas, Bunali mulih.

Sisuke Bunali nyambangi kebone maneh, pas di ijir semongkone sik

pancet limolas.

“Wah tibake malinge gocik, tak bujuki ambek pengumuman ae wis wedhi “

pikire Bunali.

Mari ngono Bunali ndhelok papan pengumumane ambruk, wah paling ketiup

angin, pikire Bunali maneh.

Pas diwalik, tibake papan pengumumane ditambahi tulisan ambek malinge,

“Awas !!! saiki onok loro”.

Categories: Suroboyoan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: